karimi
media
film
artikelen
boeken
13-05-2008

Hulpmiddel voor beter en rechtvaardiger leven

 

Ontwikkelingshulp is geen panacee, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering, betoogt Farah Karimi.

Heeft ontwikkelingssamenwerking nog wel zin? Al geruime tijd voeren de sceptici de boventoon in dit debat. Na mijn eerste honderd dagen als algemeen directeur van Oxfam Novib ga ik de discussie daarover graag aan.

De sceptici wijzen terecht op problemen met corruptie, zwak bestuur, gebrekkige infrastructuur.

Vervolgens slaan ze kort de bocht om: dus levert ontwikkelingsgeld geen bijdrage aan armoedebestrijding.

Zij gaan eraan voorbij dat deze problemen juist vaak een gevolg zijn van armoede, een gebrek aan onderwijs en organisatie in een land.

De ontwikkelingsorganisaties reageren nauwelijks op de negatieve kritiek op hun werk. Het lijkt wel of ontwikkelingssamenwerking geen verdedigers meer heeft.

De ontwikkelingswerkers, zich bewust van de complexiteit van hun werk en wetend dat oneliners hun dilemma's, ervaringen en inzet nooit afdoende kunnen weergeven, hebben zich teruggetrokken in hun schulp. Dat versterkt de indruk van een gesloten sector, overtuigd van zijn eigen gelijk.

Drie voorbeelden sterken mij in mijn overtuiging dat ontwikkelingssamenwerking nodig is en werkt. Hulp is niet dť oplossing voor alle vraagstukken van armoede, uitsluiting en onrecht, maar ze kan wel een bijdrage leveren aan rechtvaardiger verhoudingen. ? Mijn eerste reis ging naar India, dat economisch steeds meer successen boekt. Indiase bedrijven nemen westerse bedrijven over. Bij kennismigranten denken we vooral aan ICT-werkers uit India. Met 300 miljoen armen kent India ook nog steeds een groot armoedeprobleem.

Zij profiteren niet van de ontwikkeling van het land.

Oxfam Novib steunt al meer dan 30 jaar onafhankelijke organisaties in India, die bijvoorbeeld met succes het onderwijs op het platteland hebben ontwikkeld. Ik ontmoette vrouwen die 15 jaar geleden met een zelfhulpgroep met microkrediet waren begonnen en nu voldoende inkomsten hebben, eigen bedrijfjes hebben opgericht en blaken van zelfvertrouwen. De eerste kiem voor het project was gelegd door een organisatie die door Novib werd gesteund. ? Het bezoek van de Braziliaanse president Lula aan Nederland gaf mij een andere bevestiging van het belang van ons werk. Lula had nadrukkelijk gevraagd om een ontmoeting met de vertegenwoordigers van FNV, ICCO en Oxfam Novib.

Deze organisaties hadden ? voordat hij president werd ? zijn strijd voor sociale rechtvaardigheid en voor de rechten van de armen gesteund. De waardering die hij voor Nederland heeft uitgesproken, gold niet alleen de regering en het bedrijfsleven dat grote investeringen doet in BraziliŽ, maar ook de rol van maatschappelijke organisaties. Oxfam Novib heeft het gesprek met Lula evengoed mede gebruikt om kritisch met de president van gedachten te wisselen over het beleid ten aanzien van biobrandstoffen. BraziliŽ loopt daarin voorop, maar wij willen een pas op de plaats maken, gezien de vele milieuproblemen en de stijgende voedselprijzen. ? Het laatste voorbeeld is Zimbabwe, dat alle potentieel heeft een welvarend land te zijn, maar dat vanwege slecht beleid en wanbestuur van het regime van Mugabe gebukt gaat onder economische malaise en massale mensenrechtenschendingen.

Tijdens een kort bezoek werd mij duidelijk gemaakt dat de winst van de oppositie in de recente verkiezingen mede te danken is aan het werk van organisaties, die al jarenlang door Oxfam Novib worden gesteund. Zij hebben bijgedragen aan de bewustwording van Zimbabwanen.

Ondanks de verwoede pogingen van Mugabe dit te voorkomen, hebben de kiezers zelfbewust gebruik gemaakt van hun rechten.

Het onrecht in Zimbabwe duurt nog voort, maar de kiem voor verandering is gelegd. En de roep om onze solidariteit en steun was luid en duidelijk te horen.

Natuurlijk kunnen sceptici mij met evenveel voorbeelden van mislukte projecten om de oren slaan.

Ik bestrijd ook niet dat er fouten worden gemaakt. Ik voel me echter verplicht aan alle vrouwen en mannen die strijden voor een beter leven en rechtvaardiger verhoudingen om de ontwikkelingssamenwerking te verdedigen. Ontwikkelingssamenwerking is geen antwoord op alle problemen, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering.

Farah Karimi is sinds 1 februari 2008 algemeen directeur van de ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.


news search

2-09-2005 argos: Sluipenderwijs en bijna onopgemerkt: er worden steeds Nederlandse troepen naar Afghanistan gestuurd.

Nederland gaat nog duizend militairen naar Afghanistan sturen, zo kondigde de regering vorige week aan. Dit keer niet naar het - relatief - rustige noorden, maar naar het instabiele zuiden. In dat deel van het land zijn ook al...

Categorie: media

1-02-2005 Wij hebben ook verstand van de islam!

In het debat over de islam worden vluchtelingen als Afshin Ellian omarmd als kenner van deze religie. Maar vervolging leidt niet automatisch tot het veroordelen van de hťle islam.

Categorie: artikelen

14-01-2005 argos: Nieuwe feiten over atoomspion Abdul Qadeer Khan

Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat Khan veel geavanceerdere Nederlandse technologie tot zijn beschikking had. De ultracentrifuges die de afgelopen jaren in Iran en LibiŽ zijn aangetroffen zijn op basis daarvan gebouwd.

Categorie: media

14-01-2005 argos: De affaire Khan

De Pakistaanse atoomspion Abdul Qadeer Khan bekende vorig jaar dat hij atoomgeheimen heeft doorverkocht aan andere landen, waaronder LibiŽ, Noord Korea en Iran.

Categorie: media

23-11-2004 Moslimdemocraten, richt een partij op!

Ook niet-gelovige allochtone jongeren definiŽren zichzelf na 11 september als moslim. Allochtone ouders moeten sterk zijn om hun kinderen te behoeden voor extremisme. Een politieke moslimpartij zou jongeren een stem kunnen geven.

Categorie: artikelen

19-11-2003 Nederland moet wapendoorvoer controleren

Eťn vergunningplicht voor alle wapens draagt bij aan de mensenrechten, de internationale rechtsorde en de nationale veiligheid.

Categorie: artikelen

15-03-2003 Een moedige Blair zou nu opstappen

Frankrijk trotseert Amerika inzake Irak en gedraagt zich als supermacht. Gepaster is datde EU die rol gaat spelen, menen Farah Karimi en Joost Lagendijk.

Categorie: artikelen

3-12-2002 Kabinet weigert gegevens El Al te openbaren

De regering weigert de Tweede Kamer volledig op de hoogte te stellen van wapenzendingen via Schiphol naar IsraŽl. De wapentransporten van El Al, al omstreden sinds de Bijlmerramp, zijn de afgelopen jaren sterk in aantal gestegen....

Categorie: media

27-09-2002 Islamitische vrouw strijdt op twee fronten

Het is moedig dat Hirsi Ali onderdrukking in eigen kring aan de kaak stelt. Maar niet alleen de islam, ook vrouwen geven culturele normen door, zegt Farah Karimi.

Categorie: artikelen

3-09-2002 Oorlog Irak wordt catastrofe

De Verenigde Staten willen Irak preventief aanvallen. Farah Karimi meent dat de VS daarmee van oorlog een 'normaal' instrument maken voor hun buitenlands beleid.

Categorie: artikelen

6-03-2002 De toets: Farah Karimi Groenlinks

wordt vervolgd van 6 maart 2002, door Gerard van Westerloo

Voorafgaand aan de verkiezingen van 15 mei toetst Wordt Vervolgd vier buitenlandspecialisten op hun mensenrechtengehalte na 11 september.

Categorie: media

11-05-2001 Europa moet Berlusconi waarschuwen

Aanstaande zondag kiest ItaliŽ een nieuw parlement. De kans is groot dat Silvio Berlusconi met zijn kornuiten Gianfranco Fini en Umberto Bossi de nieuwe Italiaanse regering gaat vormen. Een megalomane populist, een post-fascist...

Categorie: artikelen

27-02-2001 Europa heeft een Montesquieu nodig

Het Verdrag van Nice wordt vandaag officieel ondertekend. Dit verdrag maakt de weg vrij voor de uitbreiding van de Europese Unie. De zwaar bevochten compromissen over de stemmen in de Raad van Ministers, de samenstelling van de...

Categorie: artikelen

19-06-2000 EU heeft meer Fischers nodig

De Europese integratie dreigt stuk te lopen op het pragmatisme van de politieke leiders. Farah Karimi juicht het pleidooi van de Duitse minister Fischer voor een federaal enparlementair Europa toe, maar denkt dat vrees voor...

Categorie: artikelen

23-03-2000 Een sociaal Europa vergt concrete afspraken

VOLKSVERLAKKERIJ, brieste minister Zalm onlangs. De voorzitter van de Europese Commissie, Prodi, had zojuist zijn voorstellen voor de Top van Lissabon, die vandaag begint, gepresenteerd. Vooral het voorstel om concrete doelen af...

Categorie: artikelen

24-02-2000 Openbaarheid in Europa nog ver te zoeken

Inwoners van de Europese Unie mogen alle documenten van de Europese instellingen inzien, behalve wanneer het die instellingen slecht uitkomt. Daar komt het voorstel voor een Europese wet op de openbaarheid van bestuur (`EuroWOB')...

Categorie: artikelen

27-10-1999 Asielbeleid EU vooral versterking Fort Europa

DE EUROPESE landen hebben talloze maatregelen getroffen om migranten en vluchtelingen te beletten de EU binnen te komen. Hoewel de mensensmokkel hierdoor is uitgegroeid tot een bloeiende sector, hebben ze het asiel- en...

Categorie: artikelen

21-01-1999 Europa liet kans lopen in kwestie ÷calan

De aanhouding van Abdullah ÷calan (leider van de PKK, de Koerdische verzetsbewegingin Oost-Turkije) in ItaliŽ is uitgelopen op een politiek blamage voor de Europese Unie.

Categorie: artikelen

Displaying results 41 to 58 out of 58

< Vorige

1

2

3

 oxfam 
2-09-2005

argos: Sluipenderwijs en bijna onopgemerkt: er worden steeds Nederlandse troepen naar Afghanistan gestuurd.

Nederland gaat nog duizend militairen naar Afghanistan sturen, zo kondigde de regering vorige week aan. Dit keer niet naar het - relatief - rustige noorden, maar naar het instabiele zuiden. In dat deel van het land zijn ook al...


1-02-2005

Wij hebben ook verstand van de islam!

In het debat over de islam worden vluchtelingen als Afshin Ellian omarmd als kenner van deze religie. Maar vervolging leidt niet automatisch tot het veroordelen van de hťle islam.


14-01-2005

argos: Nieuwe feiten over atoomspion Abdul Qadeer Khan

Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat Khan veel geavanceerdere Nederlandse technologie tot zijn beschikking had. De ultracentrifuges die de afgelopen jaren in Iran en LibiŽ zijn aangetroffen zijn op basis daarvan gebouwd.


14-01-2005

argos: De affaire Khan

De Pakistaanse atoomspion Abdul Qadeer Khan bekende vorig jaar dat hij atoomgeheimen heeft doorverkocht aan andere landen, waaronder LibiŽ, Noord Korea en Iran.


23-11-2004

Moslimdemocraten, richt een partij op!

Ook niet-gelovige allochtone jongeren definiŽren zichzelf na 11 september als moslim. Allochtone ouders moeten sterk zijn om hun kinderen te behoeden voor extremisme. Een politieke moslimpartij zou jongeren een stem kunnen geven.


19-11-2003

Nederland moet wapendoorvoer controleren

Eťn vergunningplicht voor alle wapens draagt bij aan de mensenrechten, de internationale rechtsorde en de nationale veiligheid.


15-03-2003

Een moedige Blair zou nu opstappen

Frankrijk trotseert Amerika inzake Irak en gedraagt zich als supermacht. Gepaster is datde EU die rol gaat spelen, menen Farah Karimi en Joost Lagendijk.


3-12-2002

Kabinet weigert gegevens El Al te openbaren

De regering weigert de Tweede Kamer volledig op de hoogte te stellen van wapenzendingen via Schiphol naar IsraŽl. De wapentransporten van El Al, al omstreden sinds de Bijlmerramp, zijn de afgelopen jaren sterk in aantal gestegen....


27-09-2002

Islamitische vrouw strijdt op twee fronten

Het is moedig dat Hirsi Ali onderdrukking in eigen kring aan de kaak stelt. Maar niet alleen de islam, ook vrouwen geven culturele normen door, zegt Farah Karimi.


3-09-2002

Oorlog Irak wordt catastrofe

De Verenigde Staten willen Irak preventief aanvallen. Farah Karimi meent dat de VS daarmee van oorlog een 'normaal' instrument maken voor hun buitenlands beleid.


6-03-2002

De toets: Farah Karimi Groenlinks

wordt vervolgd van 6 maart 2002, door Gerard van Westerloo

Voorafgaand aan de verkiezingen van 15 mei toetst Wordt Vervolgd vier buitenlandspecialisten op hun mensenrechtengehalte na 11 september.


11-05-2001

Europa moet Berlusconi waarschuwen

Aanstaande zondag kiest ItaliŽ een nieuw parlement. De kans is groot dat Silvio Berlusconi met zijn kornuiten Gianfranco Fini en Umberto Bossi de nieuwe Italiaanse regering gaat vormen. Een megalomane populist, een post-fascist...


27-02-2001

Europa heeft een Montesquieu nodig

Het Verdrag van Nice wordt vandaag officieel ondertekend. Dit verdrag maakt de weg vrij voor de uitbreiding van de Europese Unie. De zwaar bevochten compromissen over de stemmen in de Raad van Ministers, de samenstelling van de...


19-06-2000

EU heeft meer Fischers nodig

De Europese integratie dreigt stuk te lopen op het pragmatisme van de politieke leiders. Farah Karimi juicht het pleidooi van de Duitse minister Fischer voor een federaal enparlementair Europa toe, maar denkt dat vrees voor...


23-03-2000

Een sociaal Europa vergt concrete afspraken

VOLKSVERLAKKERIJ, brieste minister Zalm onlangs. De voorzitter van de Europese Commissie, Prodi, had zojuist zijn voorstellen voor de Top van Lissabon, die vandaag begint, gepresenteerd. Vooral het voorstel om concrete doelen af...


24-02-2000

Openbaarheid in Europa nog ver te zoeken

Inwoners van de Europese Unie mogen alle documenten van de Europese instellingen inzien, behalve wanneer het die instellingen slecht uitkomt. Daar komt het voorstel voor een Europese wet op de openbaarheid van bestuur (`EuroWOB')...


27-10-1999

Asielbeleid EU vooral versterking Fort Europa

DE EUROPESE landen hebben talloze maatregelen getroffen om migranten en vluchtelingen te beletten de EU binnen te komen. Hoewel de mensensmokkel hierdoor is uitgegroeid tot een bloeiende sector, hebben ze het asiel- en...


21-01-1999

Europa liet kans lopen in kwestie ÷calan

De aanhouding van Abdullah ÷calan (leider van de PKK, de Koerdische verzetsbewegingin Oost-Turkije) in ItaliŽ is uitgelopen op een politiek blamage voor de Europese Unie.


Displaying results 41 to 58 out of 58

< Vorige

1

2

3