karimi
media
film
artikelen
boeken
1-10-2007

Farah Karimi: "Maar ik ben ook van de softie"

 

amnesty international

Na acht jaar Kamerlidmaatschap voor Groen Links richt Farah Karimi zich helemaal op de landen rond de Perzische Golf. Ze pleit voor meer openheid en betrokkenheid, want Europa is volgens haar amper geÔntresseerd in de regio en heeft daardoor nauwelijks invloed. 'Er zijn in de Golfregio wťl mensen die met elkaar willen praten en dingen willen veranderen.'

 

"Die is er nog niet," antwoordt haar huisgenoot als ik zeg dat ik voor mevrouw Karimi kom, en hij pakt zijn mobieltje: "Dein besuch ist auch schon da" - Er klinkt het soort zacht verwijt in dat moeders maken. Altijd hetzelfde met jou. Maar vijf minuten laten stapt ze dan toch binnen in het lichte Utrechtse bovenhuis uit 1902, waar rond 1944 nog Duits luchtafweergeschut op het achterplatje stond. "Wil je koffie? Thee?"

Het wordt thee.

 

"Dat project begon al veel eerder hoor, toen ik nog hoog en breed in de kamer zat.' vertelt ze over Bridging the Gulf. De stichting - voluit Bridging the Gulf, foundation for human security in the Middle East - waarvan Karimi voorzitter is , wil samenwerking tussen mensen, instanties en staten aldaar te bevorderen en zo de positie van de bevolking en de veiligheid in het algemeen verbeteren. 'Kijk, sinds de aanloop naar de oorlog tegen Irak verweet men linkse partijen met bezwaren steeds dat ze geen alternatief hadden. Saddam Hoessein was nu eenmaal een afschuwelijk dictator en mensenrechtenschender, dus wat wou je anders, zei men dan. Ik vond dat onzinnig - links was altijd al kritisch over Irak, terwijl rechts er zaken deed. Maar het zette me wel aan het denken. De regio is belangrijk, want we afhankelijk van hun olie, terwijl die landen tegelijkertijd hun eigen bevolking onderdrukken en onderling ruziŽn. Vooral natuurlijk over wie van de grote drie - Saudi ArabiŽ, Irak en Iran - de regionale hegemonie verwerft.

Toen Nederland in 2003 voorzitter was van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), bedacht ik met een paar anderen dat voor een duurzame vrede in de Golfregio in de eerste plaats een soort collectief veiligheidsdenken nodig was. Een gezamenlijk veiligheidsconcept dat minder gaat over de veiligheid van staten dan over die van mensen. moesten we niet daarginds de gedachte bevorderen dat mijn veiligheid ook de jouwe is? Dat er een gezamenlijk veiligheidsbelang is waar je meer aan hebt dan aan die eeuwige verdeeldheid."

 

Dat is nogal wat: een ouderwetse mentaliteitsverandering.

"Precies. En daar heb je natuurlijk een heel lange adem voor nodig. Er is in de Golfregio ook tussen mensen onderling ontzettend veel discriminatie, er zijn heel diepgewortelde vooroordelen over en weer tussen allerlei groepen, een enorme historisch gegroeide animositeit die het denken beheerst. Maar in Europa is het ook gelukt om over zulke hindernissen heen te stappen, en met die inspiratiebron zijn we in samenwerking met het Nederlandse Helsinki Comitť (een organisatie die zich inzet voor de bevordering van de rechten van de mens en de rechtstaat in Europa, red.) dit project begonnen."

 

Europa als inspiratie, dat klinkt ook al bijna ouderwets. Maar u kwam van buiten, en kijkt daar vast anders tegenaan.

"O, ik voel me altijd een hele erge Europeaan, omdat ik het zo fantastisch vind hoe men na de Tweede Wereldoorlog een bloedige, gewelddadige geschiedenis van eeuwen opzij heeft gezet. Dat er toen mensen waren die het eens helemaal anders durfden te gaan doen. Die beseften dat, hoeveel verschrikkelijks er ook tussen de landen van Europa was voorgevallen, die landen onvermijdelijk de toekomst met elkaar deelden. Dat je een vorm van samenwerking kon verzinnen die verdere conflicten bemoeilijkte. Daaruit ontstond de Europese Unie."

 

In de Unie heeft inderdaad nooit meer luchtdoelgeschut op achterplatjes gestaan. Maar was het project niet vooral bedoeld als middel om Duitsland in toom te houden?

"Jawel, maar men deed dat op een integratieve manier, door het land aan de andere deelnemers te binden. Dat is zo boeiend aan Europa: Samenwerken en integreren tussen vrienden, ach, dat gaat bijna vanzelf. Maar hier gebeurde dat tussen vijanden. Men probeerde elkaar niet opnieuw te gaan overheersen, maar bedacht een samenwerkingsvorm om onderlinge problemen op te lossen.

Zoiets is in de Golfregio nog onafzienbaar ver weg. Maar er zijn daar wel mensen die met elkaar willen praten en dingen willen veranderen. Mensenrechtenactivisten en sociale bewegingen bijvoorbeeld, maar ook groepen die ijveren voor vrouwenrechten."

 

Bestaan die er daar wel? En als ze er zijn, heb je dan niet te maken met zetbaasjes van allerlei buitenlandse organisaties?

"Ze zijn er. Wij zien de regio vaak alleen maar als extreem conservatieve samenlevingen vol discriminatie, verdrukking van vrouwen en systematische schending van hun rechten. En die dingen gebeuren ook nog steeds, systematisch en op grote schaal. Maar de Golfstaten veranderen ook. Ze moeten wel, zelfs met alle olierijkdom is de oude manier van doen, loyaliteit kopen en buitenlanders invliegen voor het werk, niet vol te houden. Dus zijn ze druk bezig de eigen bevolking op te leiden. Maar zodra die mensen, mannen en vrouwen. een serieuze taak uitoefenen in de maatschappij, beginnen ze vanzelf ook te vragen waar hun rechten blijven. Politieke rechten, zeggenschap over het eigen leven. Daar sluiten wij op aan.

En nee, het komt niet van buitenaf. Je ziet in die landen juist heel weinig van de NGO?s en zo die in de rest van de wereld zo?n grote rol spelen. Het zijn geen traditionele ontwikkelingslanden, daar hebben ze te veel geld voor.

Het is wel moeizaam beginnen. Jammer genoeg heeft de enorme aandacht van de buitenwereld na 11 september 2001 vooral averechts gewerkt. Het begon goed. De buitenlandse druk om zaken te veranderen op gebieden als mensen- en vrouwenrechten schiep ruimte waarin verschillende organisaties konden ontstaan. Dat er over mensenrechten Łberhaupt gesproken werd, was al winst.

Maar sinds de oorlog in Irak begon is de geloofwaardigheid van het Westen, de Amerikanen voorop, gekelderd, mede door dingen als Guantanamo en Abu Graib. Moet een mensenrechtenorganisatie nu eens proberen om in Saudi ArabiŽ iets over mensenrechtenschendingen te berde te brengen. Dan is het meteen van: hoezo denken jullie ons daarover iets te mogen vertellen? Nu verkopen we er vooral wapens, en gebruiken de regimes daar nu ook nog veiligheid als argument om de bevolking onder druk te houden."

 

Het viel me op dat u daar ook mee schermt. De stichting werkt aan human security, niet mensenrechten.

"Daarmee willen we dat veiligheidsbegrip een beetje ontwapenen. Weg van de harde interpretatie als staatsveiligheid. Veiligheid is, vinden wij, dat vrouwen zich veilig kunnen voelen, ook thuis. Dat bevolkingsgroepen zich veilig voelen voor elkaar en voor de staat, dat mensen zich veilig in vrijheid kunnen uiten. Sociale veiligheid dus, en dat is een regelrechte vertaling van de mensenrechten. We gebruiken alleen begrippen die men daar als vanzelfsprekend belangrijk ziet.

De OVSE is mijn voorbeeld. Die begon in 1973 als een conferentie, waar men bedacht dat veiligheid naast de harde kant, ontwapeningsonderhandelingen en zo, ook een menselijke kant had. Dat heeft de relaties tussen Oost en West flink helpen verbeteren."

 

Wie moeten er nu, heel concreet, gaan samenwerken?

"Op dit moment vooral individuen. Een advocaat hier, een journalist, mensenrechtenactivist of groepje vrouwen daar. En hervormingsgezinden mensen bij overheden, natuurlijk. Wij willen zorgen dat die elkaar leren kennen en van elkaars reilen en zeilen weten. Dat ze op zijn minst het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan, ook over landsgrenzen heen. Komt zo iemand in de problemen, dan schrikt men daar ook veel harder als gelijkgezinden in de regio zelf in actie komen, dan van de bekende protesten uit het Westen. Die kennen ze nou wel. Het wordt zo ook veel moeilijker voor overheden om mensenrechten af te schilderen als iets typisch westers."

 

En wat heeft Bridging the Gulf daarbij te bieden?

"Nu nog betrekkelijk weinig. We zijn begonnen met inventariseren, mensen leren kennen. Nu gaat het erom steun in Europa te verkrijgen waarmee we die mensen, die zo bereid zijn om hun nek uit te steken, kunnen ondersteunen. Dat is niet gemakkelijk, maar ik vind het echt de moeite waard. Je ziet in de Golfstaten hoopgevende veranderingen, maar ook een heel conservatieve, fundamentalistische tegenbeweging. Heel lastig en conflictueus. Maar weglopen is geen antwoord; meer openheid en betrokkenheid wel. En vooral: meer te weten komen over die landen en wat er speelt.

Daarvoor interesse kweken is onze tweede taak. Want Europa heeft nauwelijks belangstelling en daardoor nauwelijks invloed. Je ziet de Golfstaten zich dan ook steeds meer richten op India en China. Daarheen gaan de koningen op bezoek, niet naar Europa.

Dus is het ontzettend belangrijk om hier de kennis over het Midden-Oosten te vergroten. Ik geloof nu eenmaal niet dat je maatschappelijke veranderingen met bommen kunt afdwingen, maar wel door wederzijds begrip. Dat kun je softie noemen, maar ik ben nu eenmaal ook van de softie. Soft of niet, ik heb in mijn leven al drie Golfoorlogen gezien, en dat vind ik meer dan genoeg.'

 

Rik Smits

 

 

kader:

NAAM Farah Karimi GEBOREN op 15 november 1960 in Garros, Iran. IS voorzitter van de stichting Bridging the Gulf GEVLUCHT uit Iran in 1983 naar Duitsland, verhuisde in 1989 naar Nederland STUDEERDE industrieel ontwerpen in Isfahan, daarna wis- en natuurkunde in Kiel. Baalde zo dat haar Duitse studieresultaten in Nederland niet erkend werden dat ze de wiskunde inruilde voor een studie beleid en bestuur in internationale organisaties in Groningen WAS van 1998 tot 2006 Tweede Kamerlid voor GroenLinks


news search

19-05-2007 Een parlement vol antidemokraten

Door Harm Ede Botje, Vrij Nederland; Afghanistan Special, 19 mei 2007

Oud-kamerlid Farah Karimi (Groenlinks) werkte drie maanden als adviseur voor de Verenigde Naties in het jonge Afghaanse parlement. Zij begon vol goede moed,...

Categorie: media

15-05-2007 VN in debat: Terug uit Afghanistan?

Vrij Nederland presenteert i.s.m. de Universiteit Leiden en studievereniging SPIL op 15 mei 2007: 'Terug uit Afghanistan' - Een debat over journalistiek en politiek met o.a. Raymond van den Boogaard, Antoinette de Jong, Joeri...

Categorie: nieuws

9-01-2007 Interview With Farah Karimi by Sepideh Abdi

After serving on the Dutch Parliament for three terms as the foreign policy spokeswoman for the Green Party, Farah Karimi decided not to run for Parliament this year. Instead, she plans to begin a new round of civil society...

Categorie: engl media, engl items

4-01-2007 Europa grote afwezige in de Golf-regio

Europa heeft nagenoeg geen politieke invloed in de landen rond de Perzische Golf, constateert Farah Karimi. Dat is merkwaardig omdat juist Europa er belang bij heeft dat die landen zich in democratische richting ontwikkelen.

Categorie: artikelen

27-12-2006 argos: Afscheids-interview met Farah Karimi

Farah Karimi (1960) was van 19 mei 1998 tot 30 november 2006 Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Zij stopt met het werk van kamerlid. Hoe blikt ze terug op haar periode in de Kamer? Gerard Legebeke vraagt het Karimi.

Categorie: media

23-11-2006 Slagveld Afghanistan - recensie van Addie Schulte

Farah Karimi, die onlangs haar carriŤre als politica voor GroenLinks beŽindigde, bracht in 2000 voor het eerst een bezoek aan Afghanistan, De taliban waren nog aan de macht. Afghanistan was destijds een vrouwengevangenis. De...

Categorie: boek_slagveld_afghan

22-11-2006 argos: kernenergie en non-proliferatie

De Iraanse uraniumverrijking, de Noord-Koreaanse bomtest, de vermeende nucleaire agende van Irak: de mogelijke verspreiding van kernwapens beheerst de wereldpolitiek. Het Non Proliferatie Verdrag uit 1968, het verdrag dat die...

Categorie: media

1-10-2006 Where is the Accountability?

The behavior of state officials in the world arena can be viewed as a reflection of the peculiarities of their country?s domestic political system.

At this year?s annual General Assembly meeting of the United Nations, I...

Categorie: engl items, engl articles

27-09-2006 argos: samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan

In Argos Supplement een debat tussen de Tweede Kamerleden Farah Karimi van GroenLinks en Henk-Jan Ormel van het CDA

over de samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan.

Categorie: media

10-09-2006 Society has its own Priorities

During the last four years, the political picture of Holland has undergone instructive changes.

During 2002, just a week before the Parliamentary elections, an extremist right-wing personality Pim Fortuyn who had a good chance...

Categorie: engl items, engl articles

23-07-2006 NIO: Libanon-Demonstratie in Amsterdam

In Amsterdam hebben afgelopen zaterdag enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen het optreden van IsraŽl in Libanon. De demonstranten verzamelden op het beursplein en wandelden in een lange optocht naar het museumplein. Daar...

Categorie: media

19-07-2006 NIO interview: kwestie Libanon

Tweede Kamerlid Farah Karimi van GroenLinks vindt dat Nederland, dat zich jarenlang heeft opgesteld als vriend van IsraŽl, het recht en de plicht heeft om dit land aan te spreken op de rol die het speelt in het conflict met...

Categorie: media

11-07-2006 When Slogans Attain Supreme Priority

It is now one week that New York is witness to a United Nations conference on Small Arms Trafficking. This is the second such conference after the first on in 2001 which looks at the 5-year performance of countries in their...

Categorie: engl items, engl articles

27-04-2006 Only US and Iran

In the spirit of Easter, last week brought the opportunity for European peace-activists to hold anti-war demonstration, like they do every year.

This year?s peace demonstrations took place in different countries in Europe in...

Categorie: engl items, engl articles

19-03-2006 We Must Act Today

The government of Iran faces hard days ahead in its relations with the world community. With its rejection of the Russian enrichment proposal, Iran?s rulers are now completely isolated diplomatically. Because from now on, Russia...

Categorie: engl items, engl articles

28-02-2006 Trips That Have Lost Their Purpose

The visit that Iran?s Foreign Minister Manoutchehr Mottaki paid to the European Parliament last week was widely covered in the Western press.

In the first place, his mere presence in the European Parliament which came soon after...

Categorie: engl items, engl articles

7-02-2006 The Enemy of My Enemy

The behavior of Iran?s government during the recent months in connection with its nuclear policy has moved European governments to the point of complete distrust of the Islamic Republic of Iran. This change even led Europeans to...

Categorie: engl items, engl articles

17-01-2006 The Great Iranian Potential

There is an estimated 6 million Iranians living outside their homeland. The largest group comprises those who left Iran due to the events of the revolution 27 years ago. But since the recent tightening of the social and political...

Categorie: engl items

2-12-2005 argos: de kwestie Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.

Categorie: media

2-12-2005 argos: De affaire Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.

Categorie: media

Displaying results 21 to 40 out of 58

< Vorige

1

2

3

Volgende

 Bridging   Gulf 
19-05-2007

Een parlement vol antidemokraten

Door Harm Ede Botje, Vrij Nederland; Afghanistan Special, 19 mei 2007

Oud-kamerlid Farah Karimi (Groenlinks) werkte drie maanden als adviseur voor de Verenigde Naties in het jonge Afghaanse parlement. Zij begon vol goede moed,...


15-05-2007

VN in debat: Terug uit Afghanistan?

Vrij Nederland presenteert i.s.m. de Universiteit Leiden en studievereniging SPIL op 15 mei 2007: 'Terug uit Afghanistan' - Een debat over journalistiek en politiek met o.a. Raymond van den Boogaard, Antoinette de Jong, Joeri...


9-01-2007

Interview With Farah Karimi by Sepideh Abdi

After serving on the Dutch Parliament for three terms as the foreign policy spokeswoman for the Green Party, Farah Karimi decided not to run for Parliament this year. Instead, she plans to begin a new round of civil society...


4-01-2007

Europa grote afwezige in de Golf-regio

Europa heeft nagenoeg geen politieke invloed in de landen rond de Perzische Golf, constateert Farah Karimi. Dat is merkwaardig omdat juist Europa er belang bij heeft dat die landen zich in democratische richting ontwikkelen.


27-12-2006

argos: Afscheids-interview met Farah Karimi

Farah Karimi (1960) was van 19 mei 1998 tot 30 november 2006 Tweede-Kamerlid voor GroenLinks. Zij stopt met het werk van kamerlid. Hoe blikt ze terug op haar periode in de Kamer? Gerard Legebeke vraagt het Karimi.


23-11-2006

Slagveld Afghanistan - recensie van Addie Schulte

Farah Karimi, die onlangs haar carriŤre als politica voor GroenLinks beŽindigde, bracht in 2000 voor het eerst een bezoek aan Afghanistan, De taliban waren nog aan de macht. Afghanistan was destijds een vrouwengevangenis. De...


22-11-2006

argos: kernenergie en non-proliferatie

De Iraanse uraniumverrijking, de Noord-Koreaanse bomtest, de vermeende nucleaire agende van Irak: de mogelijke verspreiding van kernwapens beheerst de wereldpolitiek. Het Non Proliferatie Verdrag uit 1968, het verdrag dat die...


1-10-2006

Where is the Accountability?

The behavior of state officials in the world arena can be viewed as a reflection of the peculiarities of their country?s domestic political system.

At this year?s annual General Assembly meeting of the United Nations, I...


27-09-2006

argos: samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan

In Argos Supplement een debat tussen de Tweede Kamerleden Farah Karimi van GroenLinks en Henk-Jan Ormel van het CDA

over de samenwerking tussen Nederlandse ontwikkelingsorganisaties en Taskforce Uruzgan.


10-09-2006

Society has its own Priorities

During the last four years, the political picture of Holland has undergone instructive changes.

During 2002, just a week before the Parliamentary elections, an extremist right-wing personality Pim Fortuyn who had a good chance...


23-07-2006

NIO: Libanon-Demonstratie in Amsterdam

In Amsterdam hebben afgelopen zaterdag enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen het optreden van IsraŽl in Libanon. De demonstranten verzamelden op het beursplein en wandelden in een lange optocht naar het museumplein. Daar...


19-07-2006

NIO interview: kwestie Libanon

Tweede Kamerlid Farah Karimi van GroenLinks vindt dat Nederland, dat zich jarenlang heeft opgesteld als vriend van IsraŽl, het recht en de plicht heeft om dit land aan te spreken op de rol die het speelt in het conflict met...


11-07-2006

When Slogans Attain Supreme Priority

It is now one week that New York is witness to a United Nations conference on Small Arms Trafficking. This is the second such conference after the first on in 2001 which looks at the 5-year performance of countries in their...


27-04-2006

Only US and Iran

In the spirit of Easter, last week brought the opportunity for European peace-activists to hold anti-war demonstration, like they do every year.

This year?s peace demonstrations took place in different countries in Europe in...


19-03-2006

We Must Act Today

The government of Iran faces hard days ahead in its relations with the world community. With its rejection of the Russian enrichment proposal, Iran?s rulers are now completely isolated diplomatically. Because from now on, Russia...


28-02-2006

Trips That Have Lost Their Purpose

The visit that Iran?s Foreign Minister Manoutchehr Mottaki paid to the European Parliament last week was widely covered in the Western press.

In the first place, his mere presence in the European Parliament which came soon after...


7-02-2006

The Enemy of My Enemy

The behavior of Iran?s government during the recent months in connection with its nuclear policy has moved European governments to the point of complete distrust of the Islamic Republic of Iran. This change even led Europeans to...


17-01-2006

The Great Iranian Potential

There is an estimated 6 million Iranians living outside their homeland. The largest group comprises those who left Iran due to the events of the revolution 27 years ago. But since the recent tightening of the social and political...


2-12-2005

argos: de kwestie Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.


2-12-2005

argos: De affaire Khan

De Tweede Kamer houdt op korte termijn een debat over de kwestie-Khan, de atoomspion die Pakistan aan een atoombom hielp met behulp van in de jaren '70 uit Nederland gestolen atoomgeheimen.


Displaying results 21 to 40 out of 58

< Vorige

1

2

3

Volgende