karimi
media
film
artikelen
boeken
1-10-2007

Farah Karimi: "Maar ik ben ook van de softie"

 

amnesty international

Na acht jaar Kamerlidmaatschap voor Groen Links richt Farah Karimi zich helemaal op de landen rond de Perzische Golf. Ze pleit voor meer openheid en betrokkenheid, want Europa is volgens haar amper geÔntresseerd in de regio en heeft daardoor nauwelijks invloed. 'Er zijn in de Golfregio wťl mensen die met elkaar willen praten en dingen willen veranderen.'

 

"Die is er nog niet," antwoordt haar huisgenoot als ik zeg dat ik voor mevrouw Karimi kom, en hij pakt zijn mobieltje: "Dein besuch ist auch schon da" - Er klinkt het soort zacht verwijt in dat moeders maken. Altijd hetzelfde met jou. Maar vijf minuten laten stapt ze dan toch binnen in het lichte Utrechtse bovenhuis uit 1902, waar rond 1944 nog Duits luchtafweergeschut op het achterplatje stond. "Wil je koffie? Thee?"

Het wordt thee.

 

"Dat project begon al veel eerder hoor, toen ik nog hoog en breed in de kamer zat.' vertelt ze over Bridging the Gulf. De stichting - voluit Bridging the Gulf, foundation for human security in the Middle East - waarvan Karimi voorzitter is , wil samenwerking tussen mensen, instanties en staten aldaar te bevorderen en zo de positie van de bevolking en de veiligheid in het algemeen verbeteren. 'Kijk, sinds de aanloop naar de oorlog tegen Irak verweet men linkse partijen met bezwaren steeds dat ze geen alternatief hadden. Saddam Hoessein was nu eenmaal een afschuwelijk dictator en mensenrechtenschender, dus wat wou je anders, zei men dan. Ik vond dat onzinnig - links was altijd al kritisch over Irak, terwijl rechts er zaken deed. Maar het zette me wel aan het denken. De regio is belangrijk, want we afhankelijk van hun olie, terwijl die landen tegelijkertijd hun eigen bevolking onderdrukken en onderling ruziŽn. Vooral natuurlijk over wie van de grote drie - Saudi ArabiŽ, Irak en Iran - de regionale hegemonie verwerft.

Toen Nederland in 2003 voorzitter was van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), bedacht ik met een paar anderen dat voor een duurzame vrede in de Golfregio in de eerste plaats een soort collectief veiligheidsdenken nodig was. Een gezamenlijk veiligheidsconcept dat minder gaat over de veiligheid van staten dan over die van mensen. moesten we niet daarginds de gedachte bevorderen dat mijn veiligheid ook de jouwe is? Dat er een gezamenlijk veiligheidsbelang is waar je meer aan hebt dan aan die eeuwige verdeeldheid."

 

Dat is nogal wat: een ouderwetse mentaliteitsverandering.

"Precies. En daar heb je natuurlijk een heel lange adem voor nodig. Er is in de Golfregio ook tussen mensen onderling ontzettend veel discriminatie, er zijn heel diepgewortelde vooroordelen over en weer tussen allerlei groepen, een enorme historisch gegroeide animositeit die het denken beheerst. Maar in Europa is het ook gelukt om over zulke hindernissen heen te stappen, en met die inspiratiebron zijn we in samenwerking met het Nederlandse Helsinki Comitť (een organisatie die zich inzet voor de bevordering van de rechten van de mens en de rechtstaat in Europa, red.) dit project begonnen."

 

Europa als inspiratie, dat klinkt ook al bijna ouderwets. Maar u kwam van buiten, en kijkt daar vast anders tegenaan.

"O, ik voel me altijd een hele erge Europeaan, omdat ik het zo fantastisch vind hoe men na de Tweede Wereldoorlog een bloedige, gewelddadige geschiedenis van eeuwen opzij heeft gezet. Dat er toen mensen waren die het eens helemaal anders durfden te gaan doen. Die beseften dat, hoeveel verschrikkelijks er ook tussen de landen van Europa was voorgevallen, die landen onvermijdelijk de toekomst met elkaar deelden. Dat je een vorm van samenwerking kon verzinnen die verdere conflicten bemoeilijkte. Daaruit ontstond de Europese Unie."

 

In de Unie heeft inderdaad nooit meer luchtdoelgeschut op achterplatjes gestaan. Maar was het project niet vooral bedoeld als middel om Duitsland in toom te houden?

"Jawel, maar men deed dat op een integratieve manier, door het land aan de andere deelnemers te binden. Dat is zo boeiend aan Europa: Samenwerken en integreren tussen vrienden, ach, dat gaat bijna vanzelf. Maar hier gebeurde dat tussen vijanden. Men probeerde elkaar niet opnieuw te gaan overheersen, maar bedacht een samenwerkingsvorm om onderlinge problemen op te lossen.

Zoiets is in de Golfregio nog onafzienbaar ver weg. Maar er zijn daar wel mensen die met elkaar willen praten en dingen willen veranderen. Mensenrechtenactivisten en sociale bewegingen bijvoorbeeld, maar ook groepen die ijveren voor vrouwenrechten."

 

Bestaan die er daar wel? En als ze er zijn, heb je dan niet te maken met zetbaasjes van allerlei buitenlandse organisaties?

"Ze zijn er. Wij zien de regio vaak alleen maar als extreem conservatieve samenlevingen vol discriminatie, verdrukking van vrouwen en systematische schending van hun rechten. En die dingen gebeuren ook nog steeds, systematisch en op grote schaal. Maar de Golfstaten veranderen ook. Ze moeten wel, zelfs met alle olierijkdom is de oude manier van doen, loyaliteit kopen en buitenlanders invliegen voor het werk, niet vol te houden. Dus zijn ze druk bezig de eigen bevolking op te leiden. Maar zodra die mensen, mannen en vrouwen. een serieuze taak uitoefenen in de maatschappij, beginnen ze vanzelf ook te vragen waar hun rechten blijven. Politieke rechten, zeggenschap over het eigen leven. Daar sluiten wij op aan.

En nee, het komt niet van buitenaf. Je ziet in die landen juist heel weinig van de NGO?s en zo die in de rest van de wereld zo?n grote rol spelen. Het zijn geen traditionele ontwikkelingslanden, daar hebben ze te veel geld voor.

Het is wel moeizaam beginnen. Jammer genoeg heeft de enorme aandacht van de buitenwereld na 11 september 2001 vooral averechts gewerkt. Het begon goed. De buitenlandse druk om zaken te veranderen op gebieden als mensen- en vrouwenrechten schiep ruimte waarin verschillende organisaties konden ontstaan. Dat er over mensenrechten Łberhaupt gesproken werd, was al winst.

Maar sinds de oorlog in Irak begon is de geloofwaardigheid van het Westen, de Amerikanen voorop, gekelderd, mede door dingen als Guantanamo en Abu Graib. Moet een mensenrechtenorganisatie nu eens proberen om in Saudi ArabiŽ iets over mensenrechtenschendingen te berde te brengen. Dan is het meteen van: hoezo denken jullie ons daarover iets te mogen vertellen? Nu verkopen we er vooral wapens, en gebruiken de regimes daar nu ook nog veiligheid als argument om de bevolking onder druk te houden."

 

Het viel me op dat u daar ook mee schermt. De stichting werkt aan human security, niet mensenrechten.

"Daarmee willen we dat veiligheidsbegrip een beetje ontwapenen. Weg van de harde interpretatie als staatsveiligheid. Veiligheid is, vinden wij, dat vrouwen zich veilig kunnen voelen, ook thuis. Dat bevolkingsgroepen zich veilig voelen voor elkaar en voor de staat, dat mensen zich veilig in vrijheid kunnen uiten. Sociale veiligheid dus, en dat is een regelrechte vertaling van de mensenrechten. We gebruiken alleen begrippen die men daar als vanzelfsprekend belangrijk ziet.

De OVSE is mijn voorbeeld. Die begon in 1973 als een conferentie, waar men bedacht dat veiligheid naast de harde kant, ontwapeningsonderhandelingen en zo, ook een menselijke kant had. Dat heeft de relaties tussen Oost en West flink helpen verbeteren."

 

Wie moeten er nu, heel concreet, gaan samenwerken?

"Op dit moment vooral individuen. Een advocaat hier, een journalist, mensenrechtenactivist of groepje vrouwen daar. En hervormingsgezinden mensen bij overheden, natuurlijk. Wij willen zorgen dat die elkaar leren kennen en van elkaars reilen en zeilen weten. Dat ze op zijn minst het gevoel krijgen er niet alleen voor te staan, ook over landsgrenzen heen. Komt zo iemand in de problemen, dan schrikt men daar ook veel harder als gelijkgezinden in de regio zelf in actie komen, dan van de bekende protesten uit het Westen. Die kennen ze nou wel. Het wordt zo ook veel moeilijker voor overheden om mensenrechten af te schilderen als iets typisch westers."

 

En wat heeft Bridging the Gulf daarbij te bieden?

"Nu nog betrekkelijk weinig. We zijn begonnen met inventariseren, mensen leren kennen. Nu gaat het erom steun in Europa te verkrijgen waarmee we die mensen, die zo bereid zijn om hun nek uit te steken, kunnen ondersteunen. Dat is niet gemakkelijk, maar ik vind het echt de moeite waard. Je ziet in de Golfstaten hoopgevende veranderingen, maar ook een heel conservatieve, fundamentalistische tegenbeweging. Heel lastig en conflictueus. Maar weglopen is geen antwoord; meer openheid en betrokkenheid wel. En vooral: meer te weten komen over die landen en wat er speelt.

Daarvoor interesse kweken is onze tweede taak. Want Europa heeft nauwelijks belangstelling en daardoor nauwelijks invloed. Je ziet de Golfstaten zich dan ook steeds meer richten op India en China. Daarheen gaan de koningen op bezoek, niet naar Europa.

Dus is het ontzettend belangrijk om hier de kennis over het Midden-Oosten te vergroten. Ik geloof nu eenmaal niet dat je maatschappelijke veranderingen met bommen kunt afdwingen, maar wel door wederzijds begrip. Dat kun je softie noemen, maar ik ben nu eenmaal ook van de softie. Soft of niet, ik heb in mijn leven al drie Golfoorlogen gezien, en dat vind ik meer dan genoeg.'

 

Rik Smits

 

 

kader:

NAAM Farah Karimi GEBOREN op 15 november 1960 in Garros, Iran. IS voorzitter van de stichting Bridging the Gulf GEVLUCHT uit Iran in 1983 naar Duitsland, verhuisde in 1989 naar Nederland STUDEERDE industrieel ontwerpen in Isfahan, daarna wis- en natuurkunde in Kiel. Baalde zo dat haar Duitse studieresultaten in Nederland niet erkend werden dat ze de wiskunde inruilde voor een studie beleid en bestuur in internationale organisaties in Groningen WAS van 1998 tot 2006 Tweede Kamerlid voor GroenLinks


news search

8-08-2009 Farah Karimi at Afrika Dag Video 1

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...

Categorie: video

8-08-2009 Farah Karimi at Afrika Dag Video 2

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...

Categorie: video

5-06-2008 Meer dan een geldkanaal

vice versa

ViceVersa 42/3

Wat is de rol van het maatschappelijk middenveld bij armoedebestrijding? Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, geeft een eerste voorzet voor de beleidsdialoog met Buitenlandse Zaken. 'Er kan alleen synergie...

Categorie: artikelen

13-05-2008 Hulpmiddel voor beter en rechtvaardiger leven

Ontwikkelingshulp is geen panacee, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering, betoogt Farah Karimi.Heeft ontwikkelingssamenwerking nog wel zin? Al geruime tijd voeren de...

Categorie: artikelen, nl_artikelen

15-12-2007 Dag van de Unie

14.00 - 15.00 uur workshop: "Sturen bij de moslimburen" - Jan Marinus Wiersma schreef een boek over de relaties tussen de EU en de islam. Met Farah Karimi en Frans Timmermans.

Categorie: nieuws

1-12-2007 Farah Karimi is Oxfam Novib's new director

On February 1, 2008 Farah Karimi will begin as the new general director of Oxfam Novib. Karimi has ample experience in the field of international co-operation and human rights. She is succeeding Sylvia Borren, who has been in the...

Categorie: engl items

21-11-2007 Farah Karimi nieuwe directeur van Oxfam Novib

Per 1 februari 2008 treedt Farah Karimi aan als de nieuwe algemeen directeur van Oxfam Novib. Karimi heeft een ruime staat van dienst op het gebied van internationale samenwerking en mensenrechten. Zij volgt Sylvia Borren op, die...

Categorie: nieuws

9-11-2007 NGIZ lunchlezing: Afghanistan, relatie West-Oost

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken - Lunchlezing door Farah Karimi

Vrijdag 9 november 2007, 12.15-14.00 in Huize Molenaar te Utrecht

Categorie: nieuws

9-11-2007 15 JAAR ARGOS: Onderzoeksjournalistiek en militaire missies

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop zal optreden als ?feestredenaar?. Verder met o.a. ex-Defensie-minister professor Joris Voorhoeve, lector onderzoeksjournalistiek Ad van Liempt en oud-parlementariŽr Farah Karimi. Chris...

Categorie: nieuws

11-10-2007 nrc.nl weblog: Dilemma

Wat doen we met Uruzgan? Blijven of gaan?  Het is zo?n dilemma dat de media steeds hinderlijker op je bord leggen, als een vieze, maar gezonde groente waar je niet op zit te wachten. Ik bleef het maar naar de rand schuiven,...

Categorie: media

10-10-2007 De Ochtenden aan tafel: Over de ultradoxe-islam

De ultra-orthodoxe islam wint terrein in ons land, signaleert de inlichtingendienst AIVD in een gisteren verschenen rapport. Leo Kwarten en Farah Karimi vragen zich af wat de risico's en gevaren zijn van de opmars van moslims die...

Categorie: media

6-10-2007 tentoonstelling "Iran in perspectief"

De tentoonstelling Iran in Perspectief wordt zaterdag 6 oktober om 15.00 uur geopend door Farah Karimi, voormalig Tweede Kamer lid voor Groen Links. U bent hierbij van harte welkom.

Categorie: nieuws

4-10-2007 Waar waren de islamcritici op de salafistenconferentie?

Afgelopen weekend bezocht Farah Karimi een conferentie in Berg en Dal over het salafisme. De conferentie was georganiseerd door het ISIM, het internationaal instituut voor de studie van islam in de moderne wereld, en de Radboud...

Categorie: artikelen

1-10-2007 Farah Karimi: "Maar ik ben ook van de softie"

amnesty international

Wordt vervolgd Oktober 2007 - Het interview - door Rik Smits

Na acht jaar Kamerlidmaatschap voor Groen Links richt Farah Karimi zich helemaal op de landen rond de Perzische Golf. Ze pleit voor meer openheid en betrokkenheid,...

Categorie: media

30-09-2007 Where are the Anti-War Activists?

As threats of a military strike against Iran heighten, a frightening question comes to mind: where are the world?s anti-war groups, and why are they not active enough when it comes to Iran?

Categorie: english articles, engl items

21-09-2007 Planet Peace - internationale dag van de vrede

debat "Vechten Voor Vrede" onder leiding van Andrew Makkinga, met Patrick Cammaert (o.v.b.), Moritz Tenthoff, Farah Karimi en een jonge veteraan die is uitgezonden in een vredesmissie.

 

Categorie: nieuws

15-08-2007 "Ziek van het navelstaren hier"

Farah Karimi druk met verbetering mensenrechten in de Golfstaten - Na de verkiezingen in november 2006 stapten veel Kamerleden uit de politiek, soms niet vrijwillig. Farah Karimi nam zelf het besluit: "De verbazing was weg."

Categorie: media

13-07-2007 Oude grenzen en nieuwe levens

De grootste groep nieuwe migranten in Nederland wordt gevormd door IraniŽrs. Er wonen er bijna dertigduizend in ons land. Wat hen bindt is de vlucht voor een islamitische dictatuur. ?Wees bewuster wat vrijheid betekent.?

Categorie: media

30-06-2007 Het akkoord van Schokland

Vrede en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om de millenniumdoelen te halen. Hoe zorg je daar in de praktijk voor? Moet Nederland meedoen aan vredesmissies in crisisgebieden? Dragen millenniumdoelen andersom ook bij aan...

Categorie: nieuws

27-05-2007 NMO: InFocus op 27-5-2007

In de uitzending van 27 mei 2007 van InFocus - het magazine over de achtergronden bij de actualiteit rond de islam en moslims in Nederland - van de Nederlands Moslim Omroep (NMO) is o.a. een bericht over de missie van ex-Tweede...

Categorie: nieuws, media

Displaying results 1 to 20 out of 58

1

2

3

Volgende

 Bridging   Gulf 
8-08-2009

Farah Karimi at Afrika Dag Video 1

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...


8-08-2009

Farah Karimi at Afrika Dag Video 2

Debate about effectivity of European Union help for African countries. Camera and Editing: Didier Chabi. Hosed by: Willemieke Doornenbal, Production assistant: Marlon Steven Kate. Netherlands 2009; produced for...


5-06-2008

Meer dan een geldkanaal

vice versa

ViceVersa 42/3

Wat is de rol van het maatschappelijk middenveld bij armoedebestrijding? Farah Karimi, directeur van Oxfam Novib, geeft een eerste voorzet voor de beleidsdialoog met Buitenlandse Zaken. 'Er kan alleen synergie...


13-05-2008

Hulpmiddel voor beter en rechtvaardiger leven

Ontwikkelingshulp is geen panacee, maar kan voor miljoenen mensen wel het verschil maken tussen leven en dood, hoop en vernedering, betoogt Farah Karimi.Heeft ontwikkelingssamenwerking nog wel zin? Al geruime tijd voeren de...


15-12-2007

Dag van de Unie

14.00 - 15.00 uur workshop: "Sturen bij de moslimburen" - Jan Marinus Wiersma schreef een boek over de relaties tussen de EU en de islam. Met Farah Karimi en Frans Timmermans.


1-12-2007

Farah Karimi is Oxfam Novib's new director

On February 1, 2008 Farah Karimi will begin as the new general director of Oxfam Novib. Karimi has ample experience in the field of international co-operation and human rights. She is succeeding Sylvia Borren, who has been in the...


21-11-2007

Farah Karimi nieuwe directeur van Oxfam Novib

Per 1 februari 2008 treedt Farah Karimi aan als de nieuwe algemeen directeur van Oxfam Novib. Karimi heeft een ruime staat van dienst op het gebied van internationale samenwerking en mensenrechten. Zij volgt Sylvia Borren op, die...


9-11-2007

NGIZ lunchlezing: Afghanistan, relatie West-Oost

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken - Lunchlezing door Farah Karimi

Vrijdag 9 november 2007, 12.15-14.00 in Huize Molenaar te Utrecht


9-11-2007

15 JAAR ARGOS: Onderzoeksjournalistiek en militaire missies

Minister van Defensie Eimert van Middelkoop zal optreden als ?feestredenaar?. Verder met o.a. ex-Defensie-minister professor Joris Voorhoeve, lector onderzoeksjournalistiek Ad van Liempt en oud-parlementariŽr Farah Karimi. Chris...


11-10-2007

nrc.nl weblog: Dilemma

Wat doen we met Uruzgan? Blijven of gaan?  Het is zo?n dilemma dat de media steeds hinderlijker op je bord leggen, als een vieze, maar gezonde groente waar je niet op zit te wachten. Ik bleef het maar naar de rand schuiven,...


10-10-2007

De Ochtenden aan tafel: Over de ultradoxe-islam

De ultra-orthodoxe islam wint terrein in ons land, signaleert de inlichtingendienst AIVD in een gisteren verschenen rapport. Leo Kwarten en Farah Karimi vragen zich af wat de risico's en gevaren zijn van de opmars van moslims die...


6-10-2007

tentoonstelling "Iran in perspectief"

De tentoonstelling Iran in Perspectief wordt zaterdag 6 oktober om 15.00 uur geopend door Farah Karimi, voormalig Tweede Kamer lid voor Groen Links. U bent hierbij van harte welkom.


4-10-2007

Waar waren de islamcritici op de salafistenconferentie?

Afgelopen weekend bezocht Farah Karimi een conferentie in Berg en Dal over het salafisme. De conferentie was georganiseerd door het ISIM, het internationaal instituut voor de studie van islam in de moderne wereld, en de Radboud...


1-10-2007

Farah Karimi: "Maar ik ben ook van de softie"

amnesty international

Wordt vervolgd Oktober 2007 - Het interview - door Rik Smits

Na acht jaar Kamerlidmaatschap voor Groen Links richt Farah Karimi zich helemaal op de landen rond de Perzische Golf. Ze pleit voor meer openheid en betrokkenheid,...


30-09-2007

Where are the Anti-War Activists?

As threats of a military strike against Iran heighten, a frightening question comes to mind: where are the world?s anti-war groups, and why are they not active enough when it comes to Iran?


21-09-2007

Planet Peace - internationale dag van de vrede

debat "Vechten Voor Vrede" onder leiding van Andrew Makkinga, met Patrick Cammaert (o.v.b.), Moritz Tenthoff, Farah Karimi en een jonge veteraan die is uitgezonden in een vredesmissie.

 


15-08-2007

"Ziek van het navelstaren hier"

Farah Karimi druk met verbetering mensenrechten in de Golfstaten - Na de verkiezingen in november 2006 stapten veel Kamerleden uit de politiek, soms niet vrijwillig. Farah Karimi nam zelf het besluit: "De verbazing was weg."


13-07-2007

Oude grenzen en nieuwe levens

De grootste groep nieuwe migranten in Nederland wordt gevormd door IraniŽrs. Er wonen er bijna dertigduizend in ons land. Wat hen bindt is de vlucht voor een islamitische dictatuur. ?Wees bewuster wat vrijheid betekent.?


30-06-2007

Het akkoord van Schokland

Vrede en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden om de millenniumdoelen te halen. Hoe zorg je daar in de praktijk voor? Moet Nederland meedoen aan vredesmissies in crisisgebieden? Dragen millenniumdoelen andersom ook bij aan...


27-05-2007

NMO: InFocus op 27-5-2007

In de uitzending van 27 mei 2007 van InFocus - het magazine over de achtergronden bij de actualiteit rond de islam en moslims in Nederland - van de Nederlands Moslim Omroep (NMO) is o.a. een bericht over de missie van ex-Tweede...


Displaying results 1 to 20 out of 58

1

2

3

Volgende